کلاسیک

کاشت مژه کلاسیک به کاشت مژه تاربه تار نیز معروف است. روشی است که مژه به صورت تکی روی تار مژه قرار می گیرند. کاشت مژه کلاسیک در عین زیبایی طبیعی بسیار سبک می باشد و برای کسانی که مژه های کوتاه دارند بسیار مناسب است زیرا با با انجام روش کاشت مژه کلاسیک،  مژه ها  بلند و پرحجم تر نشان داده می شود  ترمیم کاشت مژه کلاسیک هر 2 تا 4 هفته انجام می شود. در فرآیند ترمیم کاشت مژه کلاسیک مژه های جدید را جایگزین مژه های قبلی می کنیم.