پوست نرمال

پوست نرمال عارضه ی خاصی ندارد. به همین دلیل با یک مراقبت پوست نرمال به صورت روزانه می توان به سالم نگهداشتن پوست کمک کند. این مراقبت منظم باعث می شود پوست از حالت نرمال به حالت های دیگر مثل چرب یا خشک تبدیل نشود.استفاده از یک تونر باعث می شود پاکسازی پوست و منافذ آن تکمیل گردد. همچنین دیگر اثری از هیچ گونه آلودگی روی پوست نخواهد بود.لازم به ذکر است بهتر است از تونری استفاده شود که ترکیبات تقویتی و ویتامینه نیز در خود داشته باشد.