اوزون تراپی

یک مولکول اکسیژن به همراه یک اتم اضافی اکسیژن ، اوزون را تشکیل می دهند . اکسیژن فعال ( ازن ) تاثیرات مفید و شگرفی را در افزایش و ماندگاری مو دارد و می تواند به طرز عجیبی باعث رفع کامل در ریزش مو گردد.(البته اگر دلیل ریزش موی شما مرتبط با کمبود اکسیژن باشد .)
بسیار جالب است بدانید اکسیژن فعال ( ازن ) با ایجاد یک لایه حفاظی به نام peptones بر روی تارهای مو باعث پوشش کوتیکول مو وسلامتی کامل موها می شود . به ترتیبی که اکسیژن فعال ( ازن ) با ایجاد ارتباط میان ساختار درونی هر رشته مو و رنگ شیمیایی و طبیعی آن باعث جلای مو و خوش رنگ شدن عالی آن می شود . به نحویکه امروزه آن را به عنوان عامل مهم در رنگ آمیزی مناسب مو معرفی نموده و می شناسند .