پارافین تراپی

در پارافین تراپی از موم گرم، برای تسکین درد دست، پا، مفاصل و ماهیچه ها استفاده می شود. این روش درمانی دارای مزیت نرم کنندگی پوست هم هست. شما می توانید پارافین تراپی را با استفاده از یک دستگاه کوچک در خانه انجام دهید یا می توانید آن را در سالن های زیبایی به همراه مانیکور توسط افراد حرفه ای انجام دهید. در این مقاله با نحوه پارافین تراپی دست و پارافین تراپی پا نیز آشنا می شوید. با ما همراه باشید.